Thanh toán qua thẻ ATM

Thanh toán qua thẻ ATM

Chủ Thẻ: Nguyễn Thị Huyền

- Ngân Hàng Maritime Bank

- Chi nhánh HCM

- Số TK: 04300101999125

Chủ Thẻ: Nguyễn Văn Duy

- Ngân Hàng VietComBank

- Chi nhánh Tân Sơn Nhất - HCM

- Số TK: 0911000061327

Chủ Thẻ: Nguyễn Van Duy

- Ngân Hàng Đông Á

- Chi nhánh HCM

- Số TK: 0101540677

Chủ Thẻ: Nguyễn Van Duy

- Ngân Hàng Saccombank

- Chi nhánh Q.12 - HCM

- Số TK: 060221459442

 

zalo