Dell 7400 2 in 1

Dell 7400 2 in 1

Mã sản phẩm: Đang cập nhật Nhà sản xuất: DELL
Liên hệ

𝐃𝐄𝐋𝐋 𝟕𝟒𝟎𝟎 𝟐𝐢𝐧𝟏 🇱🇷🇱🇷  - FULL 𝐍𝐇𝐎̂𝐌 CẢM ỨNG  - CORE 𝐈𝟓 - 𝟖𝟑𝟔𝟓𝐔  - 𝐑𝐀𝐌 𝟖𝐆  -𝐒𝐒𝐃 𝟏𝐓 𝐞𝐯𝐨 𝟖𝟔𝟎 𝐬𝐚𝐦𝐬𝐮𝐧𝐠 - LCD 𝟏𝟒INCH 𝐅𝐇𝐃 𝐓𝐎𝐔𝐂𝐇 𝐈𝐏𝐒 𝐗𝟑𝟔𝟎 𝐓𝐑𝐀̀𝐍 𝐕𝐈𝐄̂̀𝐍 - 𝐊𝐄𝐘 𝐋𝐄𝐃 - 𝐈𝐑 𝐅𝐀𝐂𝐄 - 𝐏𝐈𝐍 𝟓𝟎/𝟓𝟐 𝟒 𝟓𝐇 𝐓𝐇𝐎𝐀̉𝐈 𝐌𝐀́𝐈 Đ𝐀 𝐓𝐀́𝐂 𝐕𝐔̣ - SẠC ZIN OVAL  - KHÔNG THỂ ĐẸP HƠN 👌 - 𝐆𝐈𝐀́ RẺ  - BH 6 THÁNG -𝐒𝐇𝐈𝐏 𝐓𝐎𝐀̀𝐍 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂  - TẶNG: CẶP + TÚI CHỐNG SỐC + CHUỘT

𝐃𝐄𝐋𝐋 𝟕𝟒𝟎𝟎 𝟐𝐢𝐧𝟏 🇱🇷🇱🇷
 - FULL 𝐍𝐇𝐎̂𝐌 CẢM ỨNG 
- CORE 𝐈𝟓 - 𝟖𝟑𝟔𝟓𝐔 
- 𝐑𝐀𝐌 𝟖𝐆 
-𝐒𝐒𝐃 𝟏𝐓 𝐞𝐯𝐨 𝟖𝟔𝟎 𝐬𝐚𝐦𝐬𝐮𝐧𝐠
- LCD 𝟏𝟒INCH 𝐅𝐇𝐃 𝐓𝐎𝐔𝐂𝐇 𝐈𝐏𝐒 𝐗𝟑𝟔𝟎 𝐓𝐑𝐀̀𝐍 𝐕𝐈𝐄̂̀𝐍
- 𝐊𝐄𝐘 𝐋𝐄𝐃 - 𝐈𝐑 𝐅𝐀𝐂𝐄
- 𝐏𝐈𝐍 𝟓𝟎/𝟓𝟐 𝟒 𝟓𝐇 𝐓𝐇𝐎𝐀̉𝐈 𝐌𝐀́𝐈 Đ𝐀 𝐓𝐀́𝐂 𝐕𝐔̣
- SẠC ZIN OVAL 
- KHÔNG THỂ ĐẸP HƠN 👌
- 𝐆𝐈𝐀́ RẺ 
- BH 6 THÁNG
-𝐒𝐇𝐈𝐏 𝐓𝐎𝐀̀𝐍 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 
- TẶNG: CẶP + TÚI CHỐNG SỐC + CHUỘT

zalo